OsLogoButtonHome
Produktyv
Podporav
Ke stazeniv
O firme
Partnerv
E-shop

Finta

Dema ke stažení ZDE:

DEMO RESTAURACE 

DEMO OBCHOD 

DEMO FAST FOOD 

pro úplnou funkčnost je potřeba jako první nainstalovat Firebird server, který naleznete v sekci PODPORA a následně OVLADAČE

restaurace, bary, kavárny, cukrárny, vinotéky...


 
Software FINTA je díky své vysoké variabilitě, jednoduchosti ovládání, propracovaným restauračním funkcím, podpoře zákaznických karet a věrnostních systémů a možnosti napojení na jiné skladové, informační či výčepní systémy, velmi často nasazován do restauračních provozů jako restaurační systém.

Charakteristické funkce restauračních systémů jsou
 • otevřené účty na stoly a židle
 • objednávky do kuchyně
 • rozdělování a slučování účtů
 • listy skupin přímých PLU
 • texty a zprávy mezi personálem
 • situační mapy restaurace
Provozy, ve kterých je software FINTA nasazován jako restaurační systém, jsou restaurace, rychlá občerstvení, bistra, pizzerie, hostince, bary, kavárny, cukrárny, vinotéky, sportovní kluby, chaty, penziony, motoresty, samovýčepy s grafickou soutěží, mobilní samovýčepy …
 
 

FINTA je implementační software což znamená, že ji nelze zakoupit jako „krabici“ a uživatelsky si ji přizpůsobit. Optimální rozložení ovládacích prvků na monitoru obsluhy, nastavení formátu, barev, velikosti prvků a celkového grafického zobrazení, použití typu tlačítek a zobrazovačů, vytvoření oprávnění přístupu, maker funkcí a zejména celkové nastavení funkčnosti se nazývá implementací, kterou provádí certifikovaný technik dle požadavků uživatele. Díky tomu je zajištěna odpovídající funkčnost systému a spokojenost zákazníka. 

Přehledy a statistiky jsou důležitým prvkem každého dobrého pokladního systému. FINTA obsahuje velké množství přehledových a statistických sestav, které je možné díky implementovanému editoru formulářů upravovat, doplňovat a exportovat do programů MS Excel, MS Word nebo Adobe Acrobat.

 

Popis systému


Prodejní plocha, skupiny prodejních položek


V restauračních systémech využívá obsluha k ovládání software téměř výhradně dotykový monitor. Základními prvky prodejní plochy jsou:

 • zobrazovače vybrané položky, množství, jednotkové ceny, celkové ceny, obsluhy, čísla účtu, zákazníka atd.
 • účtenka s možností volby zobrazovaných informací a jejich zvýraznění
 • tlačítka číselné klávesnice a funkční klávesy které slouží k obsluze programu
 • tlačítka skupin prodejních položek pod kterými jsou přímé položky na kterých je možné mimo cenu a číslo PLU zobrazit také obrázek položky. Jednotlivé skupiny je možné rozlišovat barvami či vkládat loga produktů.


Otevřené účty, objednávky do kuchyně, situační mapy provozovny

Restaurační systémy jsou charakteristické markováním na účet hosta (stůl nebo židli) a vytvoření objednávky do kuchyně nebo na bar. Otevření účtu je možné provést buď zadáním čísla stolu nebo jeho výběrem z tzv. mapy provozovny. Po namarkování objednávky hosta a odložení účtu se na barové a kuchyňské tiskárně tyknou objednávky příslušného jídla, pití či ostatních položek. Mimo markování na otevřené stoly je umožněn také přímý prodej „na baru“ bez nutnosti otvírání stolu. V takovém případě se objednávka nevytváří ale tiskne se přímo účtenka.

Rozdělování a slučování účtů

V restauračních systémech je běžné rozdělování a slučování účtu hosta při placení. Účet je možné rozdělovat či slučovat tam i zpět s prohazováním stran a zadáváním počtu placených ks.

Ceny, cenové kategorie, ceníky, Šťastné hodiny, slevové akce

FINTA umožňuje pro každou prodávanou položku stanovit různé úrovně cen tak, aby mohl mít každý host svůj vlastní ceník. Mohou tak být například stanoveny výhodnější ceny pro stálé hosty nebo zaměstnance. Dále cenové akce umožňují na určené položky používání funkce „Šťastné hodiny (Happy Hours)“ nebo speciálních cen platných po zadané období.

Zákaznické a zaměstnanecké karty a věrnostní systémy

FINTA RESTAURACE umožňuje evidovat a spravovat adresář zákazníků a zaměstnanců, poskytovat jim slevy, zvýhodněné cenové kategorie, body za nákupy apod. Další možností je umožnit jim kreditní nákupy či jiné formy platby. Zákazníka či zaměstnance identifikuje obsluha zadáním jeho zákaznického čísla, sejmutím zákaznické karty s čárovým kódem, načtením kódu z čipové zákaznické karty nebo jeho výběrem z adresáře.

Texty a zprávy mezi personálem

Při objednávce jídla bývá často potřebné doplnit objednávku do kuchyně o doprovodný text pro kuchaře (např. steak středně propečený). Po připravení jídla o tom zase potřebuje kuchař informovat obsluhu. U samovýčepů bývá je někdy potřebné zaslat hostům informaci na objednávkový panel. Všechny tyto možnosti zasílání zpráv FINTA podporuje.   

Standardní pokladní funkce

Mimo výše uvedené funkce obsahuje FINTA RESTAURACE také standardní pokladní funkce jako jsou:
přihlašování obsluhy a práce dle nastaveného oprávnění

 • uzávěrky X a Z včetně přehledu účtenek a přehledu prodejů položek
 • vklady a výběry platidel
 • zobrazování účtenky a reklamní grafiky a textů na zákaznickém monitoru


Sklad, skladové doklady a komunikace s externími software

FINTA kasa - restaurační systém obsahuje také skladové doklady příjemka a výdejka, které umožňují spolu s účtenkou vést úplnou množstevní skladovou evidenci. Doklady ani interní sklad ovšem nepracují s nákupními cenami. Pole nákupní cena na kartě zásoby slouží pouze pro cenotvorbu a statistické sestavy vztažené k této ceně. Součástí kompletu je také možnost provádět inventury skladových položek.

Pro plnou skladovou evidenci je nutné propojení FINTA RESTAURACE s on-line skladem FINTA SKLAD nebo off-line s některým ze skladových software jako jsou HELIOS, MONEY, POHODA, SB KOMPLET, FINANCE, MIPEL, PROSERVIS, ASAP, B.O.S.S. Enterprise apod. s přímou nebo databázovou synchronizací číselníků přímým čtením a zápisem nebo přes soubory ve formátech DBF, TXT, XML, EDI apod.

 
 

maloobchodní prodejny, masny, samoobsluhy...

  Software FINTA je díky své vysoké variabilitě, jednoduchosti ovládání, rychlosti, propracovaným pokladním funkcím, podpoře letákových akcí a zákaznických karet, komunikaci s vahami, pokladními komponentami a zařízeními, velmi často nasazován v maloobchodních prodejnách, samoobsluhách a provozovnách služeb jako pokladní systém.

Charakteristické funkce maloobchodních pokladních systémů jsou:
 • jednoduchý a rychlý prodej sejmutím čárového kódu, přímým výběrem nebo vyhledáním ze skladu
 • komunikace s vahami, pokladními komponenty a zařízeními
 • displej nebo monitor zákazníka
 • uzávěrky X a Z včetně možnosti zadání mincovníku
 • různé typy plateb a platidel včetně jejich vkladů a výběrů
 • slevové letákové a věrnostní akce
 • velké množství přehledů a statistik


 
 

Provozy, ve kterých je software FINTA nasazován jako pokladní systém jsou masny, ovoce-zeleniny, samoobsluhy potravin, pultové prodejny různého zboží, zastavárny, fitness, solné jeskyně, kadeřnictví, …

FINTA je implementační software což znamená, že ji nelze zakoupit jako „krabici“ a uživatelsky si ji přizpůsobit. Optimální rozložení ovládacích prvků na monitoru obsluhy, nastavení formátu, barev, velikosti prvků a celkového grafického zobrazení, použití typu tlačítek a zobrazovačů, vytvoření oprávnění přístupu, maker funkcí a zejména celkové nastavení funkčnosti se nazývá implementací, kterou provádí certifikovaný technik dle požadavků uživatele. Díky tomu je zajištěna odpovídající funkčnost systému a spokojenost zákazníka. 

Přehledy a statistiky jsou důležitým prvkem každého dobrého pokladního systému. Finta obsahuje velké množství přehledových a statistických sestav, které je možné díky implementovanému editoru formulářů upravovat, doplňovat a exportovat do programů MS Excel, MS Word nebo Adobe Acrobat.


Popis systému


Prodejní plocha, skupiny prodejních položek
V maloobchodních pokladních systémech využívá obsluha k ovládání software dotykový monitor nebo klávesnici, často v součinnosti se snímačem čárového kódu nebo vahou u masen, a to vždy v závislosti na typu provozu, množství zákazníků a kadenci prodeje. Podle způsobu ovládání se prodejní plocha v jednotlivých provozovnách značně liší. Základními prvky prodejní plochy jsou:

 • zobrazovače vybrané položky, množství, jednotkové ceny, celkové ceny, obsluhy, čísla účtu, zákazníka atd.
 • účtenka s možností volby zobrazovaných informací a jejich zvýraznění
 • tlačítka číselné klávesnice a funkční klávesy které slouží k obsluze programu
 • tlačítka skupin prodejních položek pod kterými jsou přímé položky na kterých je možné mimo cenu a číslo PLU zobrazit také obrázek položky. Jednotlivé skupiny je možné rozlišovat barvami či vkládat loga produktů


Pokladnováhy, systémové váhy, váhoscannery a pokladní komponenty

Do masen a provozoven s pravidelným vážením dodáváme speciální pokladnováhy OT a OTV s dotykovým monitorem pro obsluhu a alfanumerickým displejem nebo monitorem zákazníka. K terminálu OT se připojuje obchodní váha s komunikací, OTV již má váhu zabudovanou v těle pokladny. Výhodou zařízení je jeho kompaktnost a přehledná a průběžná informovanost zákazníka o nákupu, při použití zákaznického monitoru s běžící reklamou také zvýšení prodeje prezentovaného zboží.  

V samoobsluhách potravin se do oddělení masa a ovoce-zelenina zapojují systémové váhy s tiskem etiket s váhovým čárovým kódem. Tyto etikety jsou pak snímány na hlavní pokladně a zvýší se tím rychlost odbavení zákazníka. Často se také v samoobsluhách u pokladny používají váhoscannery nebo váhy připojené k pokladně. Výhodou je kompaktnost tohoto řešení a zabránění nepoctivému vážení zákazníků v samoobslužných úsecích s vážením.  

FINTA komunikuje se všemi běžnými pokladními komponentami jako jsou snímače čárového kódu, pokladní tiskárny, pokladní zásuvky apod.

Uzávěrky X a Z

FINTA umožňuje provádět uzávěrky X a Z včetně možnosti zadání mincovníku a odvodu tržby. Funkčnost prodeje a uzávěrek je koncipována v souladu s dříve platným zákonem o registračních pokladnách.

Ceny, cenové kategorie, ceníky, letákové akce, zákaznické karty

FINTA kasa - pokladní systém umožňuje pro každou prodávanou položku stanovit různé ceny, cenové kategorie nebo ceníky v závislosti na nastavení slevových letákových akcích nebo používání zákaznických a zaměstnaneckých karet. FINTA umožňuje také evidovat a spravovat adresář zákazníků a zaměstnanců, poskytovat jim slevy, zvýhodněné cenové kategorie, body za nákupy apod. Další možností je umožnit jim kreditní nákupy či jiné formy platby. Zákazníka či zaměstnance identifikuje obsluha zadáním jeho zákaznického čísla, sejmutím zákaznické karty s čárovým kódem, načtením kódu z čipové zákaznické karty nebo jeho výběrem z adresáře.

Standardní pokladní funkce

Mimo výše uvedené funkce obsahuje FINTA MALOOBCHOD také další standardní pokladní funkce jako jsou:

 • přihlašování obsluhy a práce dle nastaveného oprávnění
 • uzávěrky X a Z včetně přehledu účtenek a přehledu prodejů položek
 • vklady a výběry platidel
 • zobrazování účtenky a reklamní grafiky a textů na zákaznickém monitoru…

Používaný hardware


Hardware používaný v restauračních systémech:

 • klasické PC s dotykovým monitorem nebo kompaktní POS pokladna
 • tiskárny účtenek a objednávek do kuchyně
 • zákaznický monitor
 • přihlašovací klíče a čipy obsluhy
 • zákaznické a zaměstnanecké slevové a věrnostní karty

 

expediční systémy

EXPEDIČNÍ - VÝROBNÍ a VELKOOBCHODNÍ společnosti s váženými výrobky s EAN128
  Software FINTA EXPEDICE je díky své vysoké variabilitě, jednoduchosti ovládání, propracovaným funkcím, podpoře EAN 8, 13 a 128, komunikaci s obchodními i průmyslovými vahami a propojení  s celou řadou skladových a informačních systémů, velmi často používán v masném, potravinářském i těžkém průmyslu k expedici, příjmu a etiketování vážených výrobků a produktů a označování expedičních obalů a přepravek.

Charakteristické funkce FINTA EXPEDICE jsou:
 • vysoká škálovatelnost a otevřenost systému
 • expedice i příjem na základě objednávky i bez ní
 • vytváření, editace a tisk produktové, přepravkové i paletové etikety s čárovým kódem
 • rozdělení objednávek na zařízení dle typu produktu, expedice, trasy …

 
 
Provozy, ve kterých je software FINTA EXPEDICE nasazen, jsou výrobny a velkoobchody masa a uzenin, sýrů a mléčných výrobků a dalších vážených komodit, s požadavkem na řízení expedice, výroby, nákupu a toku produktů, evidenci šarží a označení produktu, jeho obalu včetně a přepravek a palet etiketou s váhou a čárovým kódem.

FINTA je implementační software což znamená, že ji nelze zakoupit jako „krabici“ a uživatelsky si ji přizpůsobit. Optimální rozložení ovládacích prvků na monitoru obsluhy, nastavení formátu, barev, velikosti prvků a celkového grafického zobrazení, použití typu tlačítek a zobrazovačů, vytvoření oprávnění přístupu, maker funkcí a zejména celkové nastavení funkčnosti se nazývá implementací, kterou provádí certifikovaný technik dle požadavků uživatele. Díky tomu je zajištěna odpovídající funkčnost systému a spokojenost zákazníka. 

Přehledy a statistiky jsou důležitým prvkem každého dobrého informačního systému. Finta obsahuje velké množství přehledových a statistických sestav, které je možné díky implementovanému editoru formulářů upravovat, doplňovat a exportovat do programů MS Excel, MS Word nebo Adobe Acrobat.


 

Popis systému


Ovládací plocha
Software FINTA EXPEDICE je plně optimalizován na dotykové monitory a nepředpokládá se jeho ovládání jiným způsobem. Základními prvky expediční plochy jsou:

 • zobrazovače vybrané položky, váhy, množství, obsluhy, zákazníka atd.
 • zobrazení vykrývaných položek, pohybů jejich vykrytí a sumárního počtu a váhy balíčku, kartonu a palety
 • tlačítka číselné klávesnice a funkční klávesy které slouží k obsluze programu
 • u přímé expedice bez objednávky také tlačítka skupin prodejních položek pod kterými jsou přímé položky na kterých je možné mimo cenu a číslo PLU zobrazit také obrázek položky. Jednotlivé skupiny je možné rozlišovat barvami či vkládat loga produktů


Hardware, průmyslové terminály a váhy

Vzhledem k umístnění systému převážně ve výrobních a expedičních provozech, k němu dodáváme  speciální hardware, průmyslové terminály PT17 s dotykovým 17“ monitorem pro obsluhu v nerezovém provedení s krytím IP-65 nebo IP-54, a průmyslové můstkové váhy. U méně zatížených provozů dodáváme místo terminálů standardní PC s dotykovým monitorem a obchodní nebo skladové váhy s komunikací.

Popis funkčnosti

Základními cíly nasazení sytému FINTA EXPEDICE je zautomatizování, zpřehlednění a podchycení expedice a skladového hospodářství výrobní nebo velkoobchodní společnosti. Výrobní společnosti se liší tokem produktů ve výrobě a způsobem expedice, v zásadě lze ale říci, že FINTA EXPEDICE funguje při expedici buď způsobem vykrývání přijatých objednávek nebo tzv. přímou expedicí bez nich, přičemž oba způsoby lze kombinovat. Mimo expediční část a objednávky obsahuje systém také skladové doklady příjemka a výdejka a funkce kompletu FINTA ETIKETOVÁNÍ.

Hlavní funkce systému FINTA EXPEDICE jsou:

 • vytvoření přijaté nebo vydané objednávky
 • expedice vykrýváním přijaté objednávky nebo přímá expedice bez objednávky, s volbou druhu expedičního dokladu mezi doklady dodací list vydaný, prodejka za hotové nebo faktura.
 • příjem materiálu a surovin vykrýváním vydané objednávky nebo přímý příjem bez objednávky
 • u větších provozů s více terminály a více druhy produktů (maso, uzeniny, drůbež) se využívá automatický rozpad objednaných produktů na příslušné terminály na základě přednastavení dle druhu produktu a následné dochází automaticky opět ke sloučení vykrytých položek do původní objednávky
 • u větších provozů s vedoucím směny se používá druhý řídící monitor vedoucího směny, ze kterého je řízena expedice, a na kterém lze mimo jiné přesouvat vykrývané objednávky nebo položky na jiné než určené terminály. Současně je na monitoru zobrazen stavu vykrytí objednávky a její rozpracovanost na konkrétním terminálu.
 • v rybníkářství se používá tzv. kumulovaná objednávka, která slouží ke kumulovanému naložení přepravních vozidel rybami a vážní lístky pro kontrolu expedice
 • rozvoz expedice je možné systému plánovat na základě trasování
 • systém umí pracovat také se šaržemi produktů a s čárovým kódem EAN 8, 13, 128, Code 39, 128  atd.
 • součástí systému jsou i funkce FINTA ETIKETOVÁNÍ pro označování produktů, přepravek a palet etiketami
 • speciální sestavou expedice je výkaz práce a produktivity expedientů, který slouží jako podklad pro vyplacení mezdSklad, skladové doklady a komunikace s externími software

FINTA EXPEDICE obsahuje také skladové doklady příjemka a výdejka, které umožňují spolu s účtenkou vést úplnou množstevní skladovou evidenci. Doklady ani interní sklad ovšem nepracují s nákupními cenami. Pole nákupní cena na kartě zásoby slouží pouze pro cenotvorbu. Součástí kompletu je také možnost provádět inventury skladových položek.

Pro plnou skladovou evidenci je nutné propojení FINTA EXPEDICE s některým ze skladových software jako jsou HELIOS, MONEY, POHODA, SB KOMPLET, FINANCE, MIPEL, PROSERVIS, ASAP, B.O.S.S. Enterprise apod. s přímou nebo databázovou synchronizací číselníků přímým čtením a zápisem nebo přes soubory ve formátech DBF, TXT, XML, EDI apod.

 

Používaný hardware


Hardware používaný v etiketovacích systémech:

 • průmyslové terminály PT-17 s držákem pro uchycení na zeď v krytí IP65 nebo IP54 nebo klasické PC s dotykovým monitorem
 • průmyslové váhy můstkové, nájezdové, nebo ve visu s vyhodnocovacímí jednotkami nebo obchodní či skladové váhy s komunikací
 • termo a termotransferové tiskárny
 • snímače čárového kódu
 

etiketovací systémy

ETIKETOVACÍ - společnosti s váženými výrobky a EAN128
  Software FINTA ETIKETOVÁNÍ je díky své vysoké variabilitě, jednoduchosti ovládání, propracovaným funkcím, podpoře EAN 8, 13 a 128 a komunikaci s obchodními i průmyslovými vahami, velmi často používán v masném, potravinářském i těžkém průmyslu k etiketování vážených výrobků a produktů a označování expedičních obalů a přepravek.

Charakteristické funkce FINTA ETIKETOVÁNÍ jsou:
 • jednoduché vytvoření, editace a tisk produktové i přepravkové etikety s čárovým kódem
 • možnost přiřazení nejčastěji odebíraných produktů k zákazníkovi
 • možnost přiřazení libovolného počtu různých etiket k jednomu produktu
 • bez komunikace s externími systémy (komunikuje systém FINTA EXPEDICE)
 
Provozy, ve kterých je software FINTA ETIKETOVÁNÍ nasazen, jsou výroby a velkoobchody masa a uzenin, sýrů a mléčných výrobků a dalších vážených komodit s požadavkem na označení produktu etiketou s váhou a čárovým kódem.

FINTA je implementační software což znamená, že ji nelze zakoupit jako „krabici“ a uživatelsky si ji přizpůsobit. Optimální rozložení ovládacích prvků na monitoru obsluhy, nastavení formátu, barev, velikosti prvků a celkového grafického zobrazení, použití typu tlačítek a zobrazovačů, vytvoření oprávnění přístupu, maker funkcí a zejména celkové nastavení funkčnosti se nazývá implementací, kterou provádí certifikovaný technik dle požadavků uživatele. Díky tomu je zajištěna odpovídající funkčnost systému a spokojenost zákazníka. 

Přehledy a statistiky jsou důležitým prvkem každého dobrého informačního systému. Finta obsahuje velké množství přehledových a statistických sestav, které je možné díky implementovanému editoru formulářů upravovat, doplňovat a exportovat do programů MS Excel, MS Word nebo Adobe Acrobat.


Popis systémuOvládací plocha


Software FINTA ETIKETOVÁNÍ je plně optimalizován na dotykové monitory a nepředpokládá se jeho ovládání jiným způsobem. Základními prvky prodejní plochy jsou:

 • zobrazovače vybrané položky, váhy, množství, obsluhy, zákazníka atd.
 • zobrazení sumárního počtu a váhy balíčku a kartonu
 • tlačítka číselné klávesnice a funkční klávesy které slouží k obsluze programu
 • tlačítka skupin prodejních položek pod kterými jsou přímé položky na kterých je možné mimo cenu a číslo PLU zobrazit také obrázek položky. Jednotlivé skupiny je možné rozlišovat barvami či vkládat loga produktů.


Hardware, průmyslové terminály a váhy

Vzhledem k umístnění systému převážně ve výrobních a expedičních provozech, dodáváme k němu  speciální hardware, průmyslové terminály PT17 s dotykovým 17“ monitorem pro obsluhu v nerezovém provedení s krytím IP-65 nebo IP-54, a průmyslové můstkové váhy. U méně zatížených provozů dodáváme místo terminálů standardní PC s dotykovým monitorem a obchodní váhy s komunikací.

Popis funkčnosti

FINTA ETIKETOVÁNÍ se při etiketování produktů používá buď v režimu ručního potvrzování váhy pro tisk etikety, nebo v režimu tzv. „Automódu“, kdy se etiketa vytiskne automaticky po ustálení váhy s váženým produktem. Na začátku etiketování vybere obsluha zákazníka (s možností výběru nedefinovaného odběratele), který buď má nebo nemá přiřazené odebírané položky a vlastní etikety. Po výběru odběratele se na pozadí systému vytvoří objednávka a systém čeká na výběr položek k etiketování. Položka má předdefinovanou etiketu a může mít také předdefinovanou táru na obal. Na etiketě je možné tisknout i šarži produktu.

V software FINTA ETIKETOVÁNÍ lze tisknout také přepravkové etikety. Jakmile je přepravka (přepravní obal) plná, stiskne obsluha tlačítko Přepravka, čímž se vypočítá první sumární úroveň vážení a vytiskne se sumární přepravková etiketa. Tisk produktové i přepravkové etikety lze opakovat tlačítkem Kopie etikety.

Editor etiket

Součástí software FINTA ETIKETOVÁNÍ je Editor etiket ve kterém se etikety vytváří. Do editoru lze jako podklad naimportovat předtištěnou etiketu pro snazší rozmístnění dalších prvků. Etiketa může obsahovat pevné texty, proměnná data, dynamická data, čárový kód, grafické prvky a další údaje.  

FINTA EXPEDICE

FINTA ETIKETOVÁNÍ neumožňuje komunikaci s žádnými externími systémy. Pokud je tato funkčnost  požadována, je nutné zakoupit komplet FINTA EXPEDICE, který je v současné době zkomunikovaný  se systémy HELIOS, MONEY, POHODA, SB KOMPLET, FINANCE, MIPEL, SALES MANAGER, PROSERVIS, ASAP, B.O.S.S. Enterprise s přímou nebo databázovou synchronizací číselníků přímým čtením a zápisem nebo přes soubory ve formátech DBF, TXT, XML, EDI apod.

 

Používaný hardware


Hardware používaný v etiketovacích systémech:

 • průmyslové terminály PT-17 s držákem pro uchycení na zeď v krytí IP65 nebo IP54 nebo klasické PC s dotykovým monitorem
 • průmyslové můstkové nerezové váhy s vyhodnocovacími jednotkami nebo obchodní či skladové váhy s komunikací
 • termo a termotransferové tiskárny
Spolupracujeme:  logo_halberstat  logo_nepa  logo_itfuture

© 2009-2024 Origin Soft s.r.o.